Selasa, 28 Desember 2010

Pengumuman kelahiran

PENGUMUMANAlhamdulillahirabbil’alamin.

Tiada puji melainkan untuk Allah SWT yang telah memberikan
anugerah tak terhingga-Nya atas kelahiran putri kami:Raisha Chandra Nuraini

pada:

Rabu, 3 November 2010


Semoga Allah SWT menjadikannya insan yang bertawakal dan beramal salehah, serta senantiasa menjadi cahaya bagi keluarga, Negara, dan agamanya kelak.

Amin.

Keluarga besar

Hendra Laksmana – Rina Sahari

Tidak ada komentar:

Posting Komentar